4.13.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Ruta legges mot sør opp gjennom skogen, som ikke står så tett. Du passerer noen mer åpne områder før du dreier mer mot øst. Etter at du har passert skoggrensa, går ruta i området mellom ca. 400–850 meter i terreng med områder med flater adskilt av små rygger. Hvor fremtredende disse ryggene er, avhenger av hvor mye snø det er. Terrenget er i partier 30–35 grader, så det anbefales å bruke tid på å lese terrenget for å legge ei best mulig rute. Etter 850 moh. flater det litt ut, og du skuer mot høyeste topp som ligger helt sør på toppryggen. Det stiger nå jevnt oppover før det blir litt brattere på slutten.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger traséen til oppstigningen, hvor du kan variere linjevalg ned det nevnte bratteste partiet.

4.13.2 VESTSIDEN ➌ Komplekst
En litt mer krevende oppstigningsrute er å gå inn dalen vest for Gabrielfjellet og velge et mer direkte spor mot V–NV. Denne følger små forsenkninger og er mellom 700–880 moh. 30–35 grader. Viktig
å lese terrenget godt, for her er områder som er 40–45 grader. Mellom 880–1000 moh. er det 27–30 grader, før det blir slakere inn mot toppunktet.

NED: Følger traséen til oppstigningen, der linjevalg kan varieres etter forhold og ønsker.

Se her for å finne flere toppturer i Troms og Tromsø fastland.