Etter at man har passert skoggrensa går ruta i området mellom ca. 400 – 850 meter i terreng med områder med flater adskilt av små rygger.

Hvor fremtredende disse ryggene er, avhenger av hvor mye snø det er. Terrenget er i partier 30-35 grader, så det anbefales å bruke tid på å lese terrenget for å legge ei best mulig rute.

Etter 850 moh. flater det litt ut og du skuer mot høyeste topp som ligger helt sør på toppryggen. Det stiger nå jevnt oppover før det blir litt brattere på slutten.

Se her for å finne flere toppturer i Troms og Tromsø fastland. 

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger traseen til oppstigningen, hvor du kan variere linjevalg ned det nevnte bratteste partiet. 

4.13.2: En litt mer krevende oppstigningsrute er å gå inn dalen vest for Gabrielfjellet og velge et mer direkte spor mot V-NV.

Denne følger små forsenkninger og er mellom 700-880 moh. 30-35 grader. Viktig å lese terrenget godt, for her er områder som er 40-45 grader.

Mellom 880- ca.1000 moh. er det 27-30 grader, før det blir slakere inn mot toppunktet.

Ned: Følger traseen til oppstigningen, der linjevalg kan varieres etter forhold og ønsker. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 369196 / Nord 7724957.16, Øst 670418.65
 • Startsted: Parkering langs Fv.91
 • Høydemeter: 1160 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: N
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder.