9.6.1 Sydsiden 

Følg ruta mot Lakselvtindan til du står nord for høyde 258. Start oppstigningen i det slakeste terrenget mot vest, og på nordsiden av høyde 462 følger du fjellsiden mot nord og deretter mot nordøst opp til topp som er på 700 meter.

Herfra blir det brattere og mer utfordrende. Mange starter nedkjøringen herfra i slakt terreng der man møter ett brattheng som kan unngås. 

Alternativ retur er via Forkledalen slik at du får en fin rundetur, men vær obs på at henget ned fra høyde 790 til vann 355 på nordsiden av Forkledalstindan er KAST 3.

Høydemeter: 700 m

Tid: 5 timer

Sesong: Februar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: Stor parkeringsplass langs E10 på sørsiden av Litlvatnet.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Forkledalstindan-Møysalen-med-rute-2
Forkledalstindan-Møysalen-med-rute-2

9.6.2 Vestsiden 

Kjør ned i flott skiterreng som er slakt, men med noen partier på 30-40 grader. Kjør ned i Forkledalen og ta deg ned til Lofast.

Utsatt for skred fra overliggende terreng nesten hele veien, så her må det være stabile forhold. Se bilde på neste side.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

9.6.3 Traversen 

Ruta beskriver den alpine delen mellom høydekvote 700 moh. til toppen av Forkledalstinden. Avhengig av snøforhold må du kanskje klatre litt ned på snø eller berg for å komme videre, evt. gå rundt.

Stegjern og alpinøks er uansett en fordel. Følg ryggen videre oppover og gled deg til luftige partier før fortoppen. Fra fortoppen går det litt nedover, og her starter nedkjøringen mot nordvest hvis det skulle friste.

Siste del opp til Forkledalstoppen kan med fordel forseres på østsiden i starten siden man slipper vanskelig klatring, men det må være stabile snøforhold siden det er veldig bratt og eksponert.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Forkledalstindan-Møysalen-3
Bildet viser flakskred tett under toppen av Fokledalstinden. Mye snø settes i bevegelse og det er lett å bli begravd.

9.6.4 Nordvestsiden 

Kjempeflott nedkjøring som starter mellom høyde 902 og sørtoppen. Kjør rett vestover i begynnelsen slik at bratthenget 100 meter lengre ned forseres på en fornuftig måte.

Utenom det er det mellom 20 og 25 grader bratt med brattheng på 30-40 grader i nedre del. Det må være stabile snøforhold her siden hele ruta kjøres eksponert for skred fra høyereliggende terreng.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

9.6.5 Nordøstsiden 

Siste del av traversen avsluttes med nedkjøring på nordøstsiden av toppen i flott skiterreng som er mellom 30 og 40 grader bratt. Ruta følger etter hvert vestruta til Lakselvtindan ned i Forkledalen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Møysalen nasjonalpark og omegn