4.5.1 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
I begynnelsen kan du følge en skogsvei som går ned mot elva, og gå over ei bru. Deretter er det bare
å legge kursen opp langs vestsiden av Breidalselva. Skogen er relativt glissen, så det er ikke noe prob- lem å legge spor. Vel oppe i dalbotn tas sikte på Skavlen. Hvis det har bygd seg ut skavl, kan de siste meterne opp til skaret være opp mot 30 grader. Derfra stiger det jevnt i nordøstlig retning mot toppen. Les terrenget for å legge best mulig spor, da det er små områder som er 30–35 grader.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. En variant er å ta ut mot venstre før du kommer helt ned i skaret, for å få ei litt brattere nedkjøring. Helningen videre utover dalen er perfekt, så du kan mest sannsynlig slippe for mye staking før du svinger deg ned til elva.

4.5.2 ØST-SØRØST-RYGGEN ➋ Utfordrende
Første del har samme rute som for Langdaltinden. Litt brattere oppstigning. Start fra området rundt Elvevoll. Finnheimelva følges først på østsiden før du krysser over. Litt kronglete gjennom skogen. Små partier på 30–35 grader. Over skoggrensen legges sporet mot det lille vatnet og videre i vestlig retning opp mot ryggen. Siste delen mellom 770–830 moh. er det kortere partier på 25–35 grader. Vel oppe på ryggen er det bare å følge denne til topps. Vær obs på skavler.

NED: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

Finn flere flotte toppturer i Troms og Tromsø fastland her