4.11.1 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
Start ved skolen. Etter å ha funnet vei oppover et uthogd jorde handler det om å legge et best mulig spor opp gjennom skogen. Over skoggrensa tar du sikte mot pkt. 459 moh. før du dreier mot øst og følger en naturlig forsenkning oppover med retning mot den markerte varden ved pkt. 871 moh. Mange stopper her. Ønsker du å fortsette, er det fra varden småkupert videre innover mot pkt. 912 moh. som du passerer på vestsiden for å unngå å gå for mye opp og ned. Vær obs på skavler som bygger seg ut mot nordøst langs hele denne ruta. Så gjenstår bare siste oppstigning til toppunktet.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. Det er mulig å velge vari- anter i henget under varden, men det ligger ofte god snø i den lille forsenkningen du har fulgt opp.

4.11.2 HENRIKSKARET ➌ Komplekst
Det er mulig å velge startsted ved utløpet av Fagerelva og følge østsiden av elva oppover gjennom delvis tett skog og inn i Henrikskardet og så dreie opp mot toppen. Mellom ca. 660 til 740 moh. er partier som er 30–35 grader.

NED: Følg samme rute ned.

Finn flere toppturer i Troms og Tromsø fastland her