4.4.1: I begynnelsen kan du følge en skogsbilvei som går ned mot elva og krysser denne over ei bru.

Deretter er det bare å legge kursen opp langs vestsiden av Breidalselva.

Skogen er relativt glissen, så det er ikke noe problem å legge spor oppover. Vel oppe i dalbotn tas sikte på Skavlen, og du begynner etter hvert å dreie oppover mot sørvest og følger et naturlig søkk i terrenget.

Oppe på ca.600 moh. tar du så sikte på begynnelsen på vestryggen opp til Breiddalsfjellet. Du følger ryggen på ski, så langt det går avhengig av snøforholdene.

Ønsker du å ta samme rute tilbake, setter du skiene fra deg og fortsetter videre opp ryggen til fots.

Ønsker du å traversere fjellet og kjøre ned den nordøstlige ryggen, tar du skiene med seg på sekken.  Vær litt obs på skavler langs ryggen.

Finn flere toppturer du kan gå i Troms og Tromsø fastland her.

Ned: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

4.4.2: Det er selvsagt mulig å gå opp den nordøstlige ryggen. Her må du ta kurs mot vann 646 moh.

Derfra begynner du på ryggen. Mellom 660-700 moh. er det korte partier på 30-35 grader. Etter hvert dreier du mer mot vest og fortsetter til høyeste punkt.

Ned 2: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. 

Et alternativ er å legge ruta opp langs 4.4.1 og så traversere over toppen og kjøre ned langs 4.4.2.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø

 • Toppkoordinater: 389282 / Nord 7733628.13, Øst 671591.29

 • Startsted: Parkering avkjøring langs Fv.91

 • Høydemeter: 850 meter

 • Tid opp: 2-3 timer

 • Tid ned: 1 time

 • Beste sesong: Desember - mai

 • Eksposisjon: SØ-V

 • Bratteste parti: Under 27 grader

 • ATES klassifisering: 1–Enkelt

 • Faremomenter: Skavler