4.4.1 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
I begynnelsen kan du følge en skogsbilvei som går ned mot elva og krysser denne over ei bru. Der- etter er det bare å legge kursen opp langs vestsiden av Breidalselva. Skogen er relativt glissen, så det er ikke noe problem å legge spor oppover. Vel oppe i dalbotn tas sikte på Skavlen, og du begynner etter hvert å dreie oppover mot sørvest og følger et naturlig søkk i terrenget. Oppe på ca. 600 moh. tar du så sikte på begynnelsen på vestryggen opp til Breidalsfjellet. Du følger ryggen på ski så langt det går avhengig av snøforholdene. Ønsker du å ta samme rute tilbake, setter du skiene fra deg og fortset- ter videre opp ryggen til fots. Ønsker du å traversere fjellet og kjøre ned den nordøstlige ryggen, tar du skiene med deg på sekken. Vær litt obs på skavler langs ryggen.

NED: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

4.4.2 NORDVEST-NORDØST RYGGEN ➊ Enkelt
Det er selvsagt mulig å gå opp den nordøstlige ryggen. Her må du ta kurs mot vatn 646 moh. Derfra begynner du på ryggen. Mellom 660–700 moh. er det korte partier på 30–35 grader. Etter hvert dreier du mer mot vest og fortsetter til høyeste punkt.

NED: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.
Et alternativ er å legge ruta opp langs 4.4.1 og så traversere over toppen og kjøre ned langs 4.4.2.

Finn flere toppturer du kan gå i Troms og Tromsø fastland her.