4.25.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Det går en skogsbilvei oppover ryggen rett sør for parkeringsplassen. Denne bør følges, da skogen i området for øvrig er tett! Vel oppe over skogen dreier du slakt oppover mot nord og inn i dalsøkket sør for toppen. Du kan legge spor oppover i terreng som er 27–30 grader. Men det er viktig å være klar over at dalsøkket er en terrengfelle der sidene er 35–45 grader. Her har det gått relativt store skred flere ganger. Så les terrenget og tenk gjennom hvor ruta legges i forhold til potensielle utløpssoner for skred. I siste del av oppstigningen legges sporet mer mot øst, før det på ca. 1040 moh. flater ut og stiger videre jevnt mot toppvarden.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

4.25.2 VARIANT NED ➌ Komplekst
Det er også muligheter for å sporsette ryggen øst for dalsøkket. Denne ruta vil også gi muligheter for brattere linjer.

Sjekk ut flere turbeskrivelser for toppturer i Troms og Tromsø fastland her