4.25.1: Det går en skogsbilvei oppover ryggen rett sør for parkeringsplassen. Denne bør følges, da skogen i området for øvrig er tett!

Vel oppe over skogen dreier du slakt oppover mot nord og inn i dalsøkket sør for toppen. Du kan legge spor oppover i terreng som er 27-30 grader.

Men det er viktig å være klar over at dalsøkket er en terrengfelle der sidene er 35-45 grader. Her har det gått relativt store skred flere ganger.

Så les terrenget og tenk gjennom hvor ruta legges i forhold til potensielle utløpssoner for skred.

I siste del av oppstigninga legges sporet mer mot øst, før det på ca.1040 moh. flater ut og stiger videre jevnt mot toppvarden.

Ned 1: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

4.25.2: Der er også muligheter å sporsette ryggen øst for dalsøkket. Denne ruta vil også gi muligheter for brattere linjer

Sjekk ut flere turbeskrivelser for toppturer i Troms og Tromsø fastland her

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 342003 / Nord 7705330.63, 669596.13
 • Startsted: Skogvoll; parkering langs gamle E8
 • Høydemeter: 1150 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: S
 • Bratteste parti: 27-30 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Terrengfelle. Utløpsområder