1.1.2 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Ruta legges opp gjennom skogen mot SV. Kan være litt kronglete første del gjennom skogen. Du følg- er østsiden av en liten ryggformasjon oppover til du er over skoggrensen. Her legges sporet mer mot vest, og du skrår oppover mot Sandhaugen. På ca. 500 moh. dreier du mot sørøst. Mellom 620–650 moh. er det et parti på 30–35 grader. Deretter kommer du inn i et flott amfi som strekker seg helt opp mot toppegga. Når du nærmer deg toppen, kan den som ønsker å få med seg en ekstratopp, gå innom Durmålstinden på ca. 1140 moh. før du følger ryggen opp mot selve Bentsjordtinden. Uansett er det slakest å komme inn mot toppen fra SV. Kort og litt brattere parti på egga rett før toppen.

NED: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

1.1.2 NORDRENNA ➌ Komplekst
Et litt mer krevende rutealternativ er å gå opp dalformasjonen mot nord, som ender i skaret øst for toppen. Startpunkt er i området rundt Skarstad-Hansvold. Store deler av ruta går i løsneområder og potensielle utløpsområder for skred, der dalen også er en mulig terrengfelle. I starten kan du følge traséen til en skogsvei, og ruta går langs østsiden av elva oppover. Du kommer nå inn i et stort impo- nerende dalsøkk som du følger oppover. Ruta her går i skredterreng som er potensielle utløpssoner for skred fra dalsidene, så vær obs på dette. Fra ca. 890 moh. og opp til skaret på 1050 moh. bratner det til. Øverst kan det bli rundt 45–50 grader i et kort parti, avhengig av hvor mye skavl som har bygd seg ut. Så her må nok skiene på sekken. Bruk av isøks og stegjern bør eventuelt vurderes herfra. Fra skaret gjenstår så lett tinderangling til toppunktet.

NED: Denne ruta er et alternativ for de som ønsker en litt mer utfordrende nedfart.

1.1.3 NED: VARIANT «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
For de som ønsker en litt brattere nedkjøring, kan man ned amfiet holde litt mer mot øst og fra ca. 840 moh. kjøre ned en 300 høydemeter og en jevnt 30–40 grader bratt renne før 1.1.2 følges til startpunk- tet.