Etter ca. 800 moh blir denne så smal at skiene må på sekken for å fortsette til fots. Det er litt småklyving et par plasser.

Normalt er det skidepot på ca.1100 moh., før de siste meterne til topps tilbakelegges med litt lett småklyving i partier.

4.19.2: Fra ca. 400 moh. er det også mulig å legge ruta opp den nordvendte gryta. Fra ca. 700 moh. er det partier som er 30-35 grader.

På ca. 1000 moh. dreier du ut mot vest-ryggen til skidepoet. Litt bratt utgang til ryggen. Fortsette så videre til topps langs 4.19.1.

NB: Vær obs på denne gryta sent på sesongen; i mai/juni når det begynner å bli varmere i været; den har flere ganger løsnet og gitt opphav til store skred som har gått nesten helt ned til veien.

Ned: Den flotteste skikjøringa går ned langs traséen til den alternative oppstigningen.

Finn flere turbeskrivelser for toppturer i Troms og Tromsø fastland her

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 304019 / Nord 7706627.46, Øst 665662.14
 • Startsted: Parkeringsplass på SV-siden av E8
 • Høydemeter: 1140 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Januar - juni
 • Eksposisjon: N-NØ
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler
 • Spesielt utstyr: Stegjern