Påsken er høytid for å gå toppturer, og mange har satt av tid til rådighet i en ellers hektisk hverdag for å dyrke hobbyen sin, og det er gjerne nå det er flest ansikt å se i fjellet.

Siste tidens tragiske skredulykker viser også hvor fort det kan gå galt, og hvor viktig det er med god planlegging og forståelse for snøskredvarselet før man legger ut på topptur.