• Trygg topptur: Bortsett fra den aller siste bakken, går turen i terreng som er under 30 grader bratt. 
  • Læringpunkt: Gjenkjennelse og håndtering av skredterreng på toppen. 
  • Fare: Noen brattere partier i den øverste bakken. Kan ha utrygg is på Dammane.