Ned: Nedkjøring samme vei i moderat og nydelig skiterreng.

  • Trygg topptur: Flott skitur med terreng under 30 grader. 
  • Læringspunkt: Terrengvurdering. Gjør dine egne veivalg selv om det er andre spor på fjellet.
  • Fare: Omgå brattheng mot øst som er over 30 grader.