Terrenget byr på brei variasjon i eit fjellområde nær Jostedalsbreen, noko som garantert vil gi deg den ekte og gode høgfjellskjensla!

På grunn av nærleiken til breplatået er området spesielt snørikt, og fleire av turane gir deg oppstigning og nedkøyring på brearmar.