Opp: Gå opp langs sørsiden av Svedalselvi langs sommermerket sti og følg flatene innover mot Grøssete.

Fra Grøssete starter den bratteste delen av oppstigningen, men det er mulig å holde seg i terreng under 30 grader ved å gå vest- og nordvestover opp mot Kvamshalsen, som du følger nordover til du kommer opp til flatere terreng.

Herfra er det en forholdsvis lang og slak skitur til toppen av Torstadnakken. 

Ned: Samme som opp.

  • Trygg topptur: Her får du testet å være på litt lengre turer, utsikt og mulighet for mye sol tidlig på vinteren.
  • Læringspunkt: Fin-navigere deg opp slik at du unngår terreng brattere enn 30 grader. Hvordan sola tar på snøen på våren. 
  • Fare: Området fra Grøssete og opp. Styr unna terrengfeller og heng der det kan være bratt nok til at det går skred. Unngå utløpsområder.