Ned: I hovedsak følger du samme rute som opp, men det er vanlig å slippe seg ned fra skaret fra østsida. Her er det jevnere helning og ofte mer snø.

  • Trygg topptur: Kan for de meste gås i terreng som ikke er skredutsatt. 
  • Læringspunkt: Bevisst veivalg. 
  • Fare: Skavler på nordsida av Mannen og skred fra Myrhønna.