Anlegget er plassert i enden av fjellryggen som strekkjer seg frå Jostedalsbreen, mellom kommunesentra Sogndal og Gaupne.

Her fins barnetrekk og restaurant med meir. I 2014 vert Modvotrekket bygd. Det aukar fallhøgda til omlag 680 meter.