Vanndalsvegen vert brøyta hit heile vinteren, og ein kan då starte turen frå 550 moh.

Vangsen er det mest kjende turmålet frå Myri, men Geisdalen kan vere finare dei kaldaste og mørkaste vintermånadane grunna meir sol.