Verma ligger i Rauma kommune (Møre og Romsdal) og Bjorli ligger i Lesja kommune (Oppland). Topografisk og klimamessig har de mye til felles. Her er fjellene noe mer avslepne, som er typisk for innlandet. Terrenget er småkupert, jevnt over slakt, men med mye kuler, søkk og bratte hamre. Klimaet er i utgangspunktet tørt, men om været kommer fra vest eller nordvest kan det komme mye nedbør også her. Temperaturen er jevnt over lav i vintermånedene og området regnes som snøsikkert og sesongen er lang.

Mange av gårdene rundt Verma ligger i bratte fjellsider og med en lang og snørik vinter har skiaktiviteter vært en viktig vinteraktivitet for barn og ungdom opp igjennom. Området har hatt tradisjon for å fostre mange gode alpinister og det er fortalt at man på noen bratte jorder lot hesjestaurene stå igjen etter slåtten for bruk som porter for alpintrening vinterstid.