Ned: Følg samme rute som opp.

  • Trygg topptur: Kort tur i terreng under 30 grader. 
  • Læringpunkt: Se på hvordan sporet er lagt på nabofjellet Blånebba. 
  • Fare: Ingen spesielle faremomenter, så lenge du følger den anbefalte ruta.

Finn flere toppturer i Romsdalen her