Forbindelsen til Sverige er tett, med jernbanen som knytter Narvik til nabolandet via gruvebyen Kiruna.

Narvikingene kan velge mellom kystlandskapet rundt Ofotfjorden og innlandet rundt svenskegrensa.