6.2.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Fra Sandneset går du rett inn dalen Nord for Lassofjellet. Følg høyre side av elva, gå rundt nordsiden av Lassofjellet og ta sikte på skaret mellom Lillegalten og Storgalten. Du behøver ikke å gå helt opp, men start oppstigningen litt sør for skaret. Her kan det være avblåst og hardt, så skarejern kan være kjekt. Mellom 800–860 moh. er det 30–35 grader. Vel oppe på rundt 880 moh. flater det ut, og det er bare å følge den breie toppflata helt til varden. Vær obs på skavler på toppen.

6.2.2 NED: VARIANT AV «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Den vanligste nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen. Men like før du skal begynne den siste nedkjøringen mot skaret, kan du traversere ut sørover. Da har du under deg ei stor flate å leke deg på, der du kan legge inn skikkelig store kosesvinger.

6.2.3 VESTSIDEN ➌ Komplekst
Langs hele vestsiden av Storgalten går det flere rennesystemer som alle kan gi flotte utfordringer. Men vær obs på at flere av disse er bratte nok til at det kan gå skred. Det kan være litt vanskelig å treffe inngangen til disse ovenfra. Så derfor kan det være lurt å gå den opp hvis du tenker på å kjøre dem ned.

Troms og Lyngsalpene er et topptureldorado, finn flere turbeskrivelser fra området her