6.5.1 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
Dette er en mindre eksponert oppgang der du kan legge spor under 30 grader, og ta sikte mot Stor- tuva og så følge ryggen videre derfra oppover mot sørøst.Du kan legge et besøk innom Ololsatinden 955 moh. Deretter føles ryggen i jevn stigning oppover mot høyeste punkt på Steinfjellet. Vær obs på skavler på toppen!

NED: Nedkjøringen foregår i samme trasé som oppstigningen.

6.5.2 VESTSIDEN ➌ Komplekst
Første del av ruta går over et jorde og så videre gjennom skogen som kan være litt tett i partier. Hold godt til høyre for en markert bratt skrent og et søkk sør for Botnfjellet. Når du kommer over skog- grensa, legges et mest mulig hensiktsmessig spor alt etter snøforholdene. Avhengig av snømengde, kan terrenget preges av større flater med snø adskilt av mindre områder med stein. Mellom 250 og 620 moh. er det områder som er 30–40 grader. Så bruk tid her til å lese terrenget for å legge et best mulig spor. Etter hvert dreies sporet mer mot sørøst, slik at du siger oppover den breie fjellsiden til du kommer opp på ryggen og kan følge «Normalruta» oppover.

NED: Følger i samme trasé som oppstigningsruten. Kan gi mye fin skogskjøring.

Finn flere toppturer du kan gå i Lyngen og Troms her