6.5.1: Første del av ruta over et jorde og så videre gjennom skogen som kan være litt tett i partier. Hold godt til høyre for en markert bratt skrent og et søkk sør for Botnfjellet.

Når du kommer over skoggrensa, legges et mest mulig hensiktsmessig spor alt etter snøforholdene.

Avhengig av snømengde, kan terrenget preges av større flater med snø adskilt av mindre områder med stein.

Mellom 250 og 620 moh. er det områder som er 30-40 grader. Så bruk tid her til å lese terrenget for å legge et best mulig spor.

Etter hvert dreies sporet mer mot sørøst, slik at du siger oppover den breie fjellsiden til ryggen rett nord for Ololsatinden 955 moh.

Et besøk på denne kan legges inn, hvis du ønsker deg en topp til på lista.  Deretter følges ryggen i jevn stigning oppover mot høyeste punkt på Steinfjellet.

Vær obs for skavler på toppen.

Ned 1: Nedkjøringen foregår i samme trasé som oppstigningen. 

6.5.2: En mindre eksponert oppgang der du kan legge spor under 30 grader er å ta sikte mot Stortuva og så følge ryggen videre derfra oppover mot sørøst og komme inn på 6.5.1.

Ned: En mindre eksponert nedkjøring følger traseén til den alternative oppstigningen. Kan gi mye fin skogskjøring.

Finn flere toppturer du kan gå i Lyngen og Troms her

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10156 Ullsfjorden

 • Toppkoordinater: 633383 / Nord 7746079.94, Øst 694850.41

 • Startsted: Botn i Sør-Lenangen. Parkering ved Fv.312

 • Høydemeter: 1111 meter

 • Tid opp: 3-4 timer

 • Tid ned: 1-2 timer

 • Beste sesong: Januar - april

 • Eksposisjon: V-NV

 • Bratteste parti: 30-35 grader

 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende

 • Faremomenter: Utløspområder. Løsneområder. Skavler

 • Spesielt utstyr: Stegjern