6.9.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Sporet legges gjennom skogen på østsiden av Løbergelva. Vær obs på at elvedalen fungerer som en terrengfelle for skred ovenfra. Skogen er ikke altfor tett siste del, så det er greit å legge spor. Mellom 280–330 moh. er det partier som er 30–35 grader. Etter hvert dreier du inn mot botnen sør for toppen. Under hele oppstigningen hit er du eksponert i utløpsområder for skred. Mellom 740–780 moh. er det parti på 30–35 grader. Like før du kommer til det lille vatnet som er markert på kartet, går det flere renner mot toppen. Her får du ut fra forholdene vurdere hvor du skal legge ruta oppover. Uansett venter 400 høydemeter oppstigning i skredterreng. Hele topphenget er jevnt 30–45 grader. Avhengig av forholdene bør du vurdere å ta skiene på sekken og eventuelt bruke stegjern og/eller isøks. Vær obs på skavler på toppegga.

NED: Ruta ned går i samme område som oppstigningen. Når du kommer ned mot skogen, kan du vurdere å kjøre ned elvedalen så langt som det er hensiktsmessig. Dette forutsetter at det er godt med snø i denne. Og at skredforholdene vurderes som stabile.

Finn flere turbeskrivelser fra topptureldoradoet Lyngen her