Er muligheter å finne parkering på nedsiden av veien. Man følger vestsiden av elva innover dalen til man kommer inn i botnen.

Her dreier man mot nord og etter hvert mer mot vest etter som man nærmer seg toppen.Det flater litt ut før man er helt oppe.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner.

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Kåfjord og Lyngen her.

  • Trygg topptur: Her kan man legge et 100% skredtrygt spor.

  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg. Holde avstand til kant på rygg. Holde avstand til potensielle utløpsområder.

  • Fare: Skavler på toppryggen som kan knekke. Ikke gå for langt frem på kanten! Det var en som falt utfor og omkom her i 2016. Hold god avstand til sørsiden av pkt.743.