• Trygg topptur: Her kan man legge et 100% skredtrygt spor.
  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg. Holde avstand til kant på rygg. Holde avstand til potensielle utløpsområder.
  • Fare: Skavler på toppryggen som kan knekke. Ikke gå for langt frem på kanten! Det var en som falt utfor og omkom her i 2016. Hold god avstand til sørsiden av pkt.743.