6.30.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
I begynnelsen er det greit å følge skogsvei mot sør. Det er ofte spor her. Etter hvert dreier veitraséen mot øst. På ca. 220 moh. legger du så ruta mer direkte mot toppen av Middagstinden. Over skoggren- sa følger du en ryggformasjon opp til 700 moh. Fra 750 moh. og videre oppover mot toppen er det partier på 30–35 grader, så det anbefales å lese terrenget nøye for å legge ei tryggest mulig rute. Ikke å gå for langt utpå kanten mot nord-nordøst, da det ofte bygges ut skavler.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger i traséområdet for oppstigningen. Men hele sørvestflanken gir muligheter for å legge sporet i litt brattere småheng (Da Komplekst).

6.30.2 VEST-NORDVESTSIDEN ➋ Utfordrende
Det er også mulig å gå opp fra nordvest med start fra Kveldro. Det er vanligvis greit å finne parker- ing ved krysset ned mot Alfheim. I begynnelsen følger ruta traséen til en skogsvei vest for Trollelva. Mellom 560–600 moh. er det et parti som er 30–35 grader. Kursen legges i forbi pkt. 714 og videre oppover i retning pkt. 927 moh. før du dreier mot sør og kommer opp på et lite platå på ca. 870 moh. Videre holder du høyden langs vestsiden av Middagstinden til du kommer mot sørvestryggen ned fra toppen. Sporet legges så opp mot toppunktet. Mellom 920–1000 moh. er det kortere partier som er 35–40 grader. Her er det folk som har løst ut og blitt tatt av skred.

NED: Skal du tilbake til Kveldro følger du samme trasé ned som oppstigningen med de variasjoner du føler for ut fra terrenget. Kjører du ut fra toppen mer rett mot vest, vil du få ei brattere linje ned de 200 første høydemeterne (Da Komplekst).

Sjekk ut flere toppturer i Lyngen og Lyngsalpene her