6.24.1: Første utfordring er å finne en mest hensiktsmessig rute oppover gjennom skogen. Terrenget er småkupert med partier som er 30-35 grader. 

Er en del ur og blokk langs traseen oppover, så det er en fordel at det er bra med snø. I skaret sørvest for selve toppen, ca.800-850 moh., anbefales det å sette skiene og fortsette videre til fots.

Du skrår oppover og finner den 150 meter høye bratte renna som bringer deg til topps. Denne er orientert rett vest ned fra toppunktet.

Vurdér bruk av isøks og stegjern. Vær obs for skavler på toppen.

Ned: Du tar deg ned i samme trasé som oppstigningen.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Lyngsalpene og Lyngen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø

 • Toppkoordinater: 443990 / Nord 7705088.28, Øst 679762.03

 • Startsted: Solli. Parkering langs FV.293

 • Høydemeter: 840 meter

 • Tid opp: 2-3 timer

 • Tid ned: 1 time

 • Beste sesong: November - mai

 • Eksposisjon: V

 • Bratteste parti: 30-35 grader

 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende

 • Faremomenter: Løsneområderw. Bratt renne. Skavler

 • Spesielt utstyr: Stegjern og isøks