6.15.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
I begynnelsen er det en skogsbilvei å følge. Etter hvert kommer en liten stigning før du følger nordsiden av elva i lett småkupert terreng. Du passerer Sjollihytta og fortsetter innover dalen. Vær obs på at du innover her er eksponert i utløpsområder for eventuelle store for skred fra sørsiden på Kvalvikfjellet. Etter hvert kan du nyte synet av de mektige Kvalvikdalstindan rett i front med sine brefall. Du begynner oppstigningen i retning mot nord langs elva som kommer ned fra Kvalvikvatnet, til det flater litt ut på ca. 570 moh. Her tar du sikte mot breen som ligger nord for Kvalvikdalstinden 1296 moh. Mellom 600–720 moh. er det partier som er 30–35 grader. Inne på selve breen flater det mer ut og videre er det greit op- pover. Normalt er det ikke behov å bruke tau her. Øverst i overgangen til skaret er det et kort parti som er rundt 45 grader. I skaret setter du fra deg skiene og tinderangler så egga mot sør. Normalt er det greit å komme seg til første topp (1270 moh.). Skal du fortsette videre mot hovedtoppen på 1296 moh., vil dette mest sannsynlig kreve bruk av tau og sikringer. Vær obs på skavler.

NED: Fineste nedkjøringen er å følge langs samme trasé som oppstigningen.

6.15.2 VESTSIDEN ➌ Komplekst
For de som ønsker en enda lengre tur, er det mulig å komme opp til det nevnte skaret fra vest. Da går ruta inn Rypedalen, passerer Fugledalssvatnan og videre til Fornesdalsvatnet, og så opp til skaret herfra. Mel- lom 750–1000 moh. er det partier som er 30–40 grader. Du er også eksponert for skredterreng over. Her har tidligere skjedd ei skredulykke der en snøscooterfører omkom. Fra skaret følges 6.15.1 til toppen.

NED: Kjør ned langs 6.15.1.

Sjekk ut flere turbeskrivelser av flotte toppturer i Lyngsalpene og Lyngen her