6.28.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Sporet legges innover Ellendalen på sørsiden av elva. I begynnelsen er det en skogsvei å følge. Ved høyde 329 moh. fortsetter du innover dalen og tar sikte mot Sfinxen (1285 moh.), som er den markerte og spisse toppen du ser rett frem. Ruta legges opp til Ellendalsskardet, som ligger sør for Sfinxen. Stigningen fra dalbotn opp til skaret er ca. 450 høydemeter og har en bratthet i kortere partier på 30–35 grader. Vel oppe i skaret skuer du ut over Steindalsbeen, som er den mest populære og besøkte breen sommerstid i Lyngsalpene. Du legger nå sporet mot sørøst og følger øvre deler av breen til
du står foran brefallet opp mot selv topplatået. Forholdene i brefallet varierer fra år til år. Mellom 1120–1200 moh. er det 35–40 grader, så her må du vurdere om skiene bør festes på sekken. Deretter flater det ut de siste 300 høydemetrene til toppen, bare med et kort parti på 30–35 grader. Selve top- pen er en flat platåbre.

NED: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. Ned brefallet kan du velge et annet spor hvis du ønsker brattere alternativer.

6.28.2 NED: NORDVESTRENNA ➌ Komplekst
For de som ønsker et brattere alternativ, er det mulig å kjøre ned renne/dalformasjon mot V–NV. Denne har mellom 1440–980 moh. kortere partier på 40–50 grader, før det gradvis slaker ut litt ned mot Ellendalen. Her treffer du på 6.28.1 som følges tilbake.

6.28.3 KOMBITUR ➋ Utfordrende
Det er mulig å kombinere Imagaisi med Ellendalstinden (1345 moh). Fra topplatået på Imagaisi fortsetter du mot vest, først relativt slakt, før det smalner til og blir brattere mellom 1200–1400 moh. Ryggen ned her er ofte avblåst, så det kan hende skiene må av. Vel nede i skaret øst for Ellendalstin- den følger du rutebeskrivelsene videre ned, som beskrevet for Ellendalstinden.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Lyngen og Lyngsalpene.