6.22.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Turens første utfordring er å finne en bra vei opp gjennom skogen som i partier er litt tett. I begynnelsen kan en skogsbilvei følges. Over skogen legges ruta mot den lille elvedalen rett sørøst for Ørntuva. Mellom 520 og 700 moh. er det brattere partier på 30–40 grader. Videre strekker det seg en innbydende snøflate seg opp mot toppyramiden. De siste 30–40 meterne før topplatået er 35–40 grader, så her må kanskje skiene på sekken før du vandrer inn mot toppvarden.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. Det kan være lurt å følge samme trasé som oppoversporene, hvis du har funnet et greit rutevalg gjennom skogen.

6.22.2 VIA TOMASJORDDALEN ➌ Komplekst
Det finnes en litt lengre variant som går inn Tomasjorddalen, der du etter hvert dreier opp, slik at du ankommer toppen fra nord. Oppover dalen gjennom skogen er det ryddet en trasé som gjør det greit

å gå. Hvis du velger denne ruta, må du være trygg på sikre snøforhold, fordi langs vestsiden av Hen-

riktinden, kan det gå store skred som kan fylle hele dalen. Dette er ei skikkelig terrengfelle!!

NED: Det er mulig å kjøre ned langs den alternative oppstigningsruta. Men ikke bruk for lang tid på utkjøringa gjennom dalen.

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Lyngen og Lyngsalpene her