6.12.1: Til startstedet kommer du ved å kjøre fra Lyngseidet nordover mot Koppangen.

Ved Rottenvik tar du av til venstre og følger den relativt smale veien ca.1 km. til aktuell parkeringsplass. I begynnelsen følger ruta en anleggsvei oppover.

Like før du kommer til Rottenvikvatnet legger du ruta langs vest- og senere nordsiden av vatnet, før du stiger opp til det flater litt ut på 650 moh.

Sørsiden på fjellet har vært åsted for et par tragisk skredulykker med dødelig utfall. Så gjør gode vurderinger; både av skredfaren og i bruk av terrenget til å legge fornuftige spor.

Du fortsetter vestover forbi det lille vannet og tar sikte på en liten ryggformasjon som man legger sporet inn på og videre oppover.

Her er det små områder som er rundt 30 grader så bruk litt tid på å gjøre gode vegvalg. Videre oppover bør man holde en kurs mest mulig rett mot toppen. 

Ned: Vil du føle deg mest mulig trygg følger du samme trasé ned som denne oppstigningen ...

6.12.2: Følg rute 6.12.1 til flata 650 moh. Opp mot nord strekker det en svakt tydelig ryggformasjon som følges herfra.

Mellom 700-900 moh. er du eksponert for løsneområder over deg.  På ca.900 moh. flater det ut og du legger ruta mot vest jevnt stigende mot toppunktet.

Det blir litt brattere den siste biten til topps.

NED: Kjør ned i samme trasé som oppstigningen. 

6.12.3: Nedkjøringsalternativer avhenger av hvordan du evaluerer snøforholdene.

Vurderer du skredfaren til å ligge innenfor komfortsonen, vil hele sørsiden mellom de to beskrevne rutevalgene opp gi flotte muligheter for bratt skikjøring. 

Maks bratthet er 35-45 grader. Det er flere plasser en del steinpartier i overgangen til det bratte på ca. 1000 moh., så prøv gjerne å observere og lokalisere best mulig utgang på turen opp.

I siste delen ned mot Rottenvikvatnet kan sporet legges mer mot sør for å få litt brattere skikjøring med muligheter for flere linjevalg.

Vær sikker på at isen på vatnet er sikker før du krysser det tilbake.

Finn flere toppturer du kan gå i fantastiske Lyngen her.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden

 • Toppkoordinater: 676247 / Nord 7733032.22, Øst 700548.38

 • Startsted: Parkeringsplass på Varto.

 • Høydemeter: 1160 meter

 • Tid opp: 3-4 timer

 • Tid ned: 2 timer

 • Beste sesong: Januar - mai

 • Eksposisjon: S-Ø

 • Bratteste parti: 25-30 grader

 • ATES klassifisering: 1–Enkelt / 2–Utfordrende

 • Faremomenter: Utløpsområder. Skavler