Etter at skoggrensa er passert, legges sporet inn dalen sør for ­Ellendalstinden og du følger denne inn til du har passert pkt.1018.

Oppstigninga går gjennom potensielle utløpsområder for skred. Deretter dreies ruta mot nord og går øst for 1018 og du tar sikte på skaret på ca.1200 moh som ligger øst for Ellendalstinden.

Det stiger jevnt oppover hele veien til skaret. Herfra sporer du opp de siste ca.140 høydemeter til skitoppen. Kort parti på 30-35 grader.

 Ønsker du å nå det aller høyeste punktet, som er litt høyere enn der du står, gjenstår det 100 meter tinderangling langs ei smal egg der du bør sikre med tau.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme rutetrase som oppstigningen. 

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Lyngen og Lyngsalpene her

6.27.2: For de som ikke nødvendigvis må helt opp, men vil prioritere brattere skikjøring, finnes det ei flott og markert renne i vestveggen på Ellendalstinden.

Denne har jevn bratthet på 35-45 grader og som gir ca.600 høydemeter flott krevende skikjøring. For å nå toppen fra høyeste punkt av renna, kreves klatring med bruk av isøks, stegjern tau og sikring.

Ned: Kjør ned renna i samme trasé som oppstigningen. 

6.27.3: Kombinasjon med Imagaisi: Det er mulig å kombinere denne turen til Ellendalstinden med en bestigning av Imagaisi.

Fra skaret øst for ­Ellendalstinden fortsetter du opp ryggen mot øst 300 høydemeter til du når topplatået. Ryggen opp er ofte avblåst.

Deretter kan du enten returnere samme vei eller gå over og følge rute ned fra Imagaisi. Se nærmere beskrivelse under Imagaisi.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden

 • Toppkoordinater: 522974 (skitoppen) / Nord 7704157.93, Øst 687756.02

 • Startsted: Djupen. Parkering ved gård. Snakk gjerne med de som bor der.

 • Høydemeter: 1290 meter

 • Tid opp: 4-5 timer

 • Tid ned: 2 timer

 • Beste sesong: Februar - mai

 • Eksposisjon: V-S-Ø

 • Bratteste parti: 30-35 grader

 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende

 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområde. Skavler på toppen

 • Spesielt utstyr: Stegjern