6.4.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Første del av turen går gjennom glissen skog, så det er greit å legge spor. Legg ruta langs nordsiden av elva oppover Bjørndalen. Husk at elvedaler kan være terrengfeller. Vel oppe i botnen dreier du
så mot sør, følger noen ryggformasjoner og tar deg opp på Flatfjellet. Vær litt nøye med sporvalget akkurat i overgangen opp på flata. Her kan det legge seg opp mye snø/skavl, og brattheten er rundt 30 grader i kort parti. Her er det blitt løst ut skred. Hold gjerne godt mot høyre for unngå det bratteste partiet. Oppe på flata er det bare å spore videre oppover til toppunktet. Mellom 740–880 moh. er det 30–35 grader. Vær også obs på at det kan være en del oppstikkende stein i topphenget. Obs for skavl på toppen.

NED: Nedkjøringen foregår i samme trasé som oppstigningen med variasjoner.

6.4.2 NED: SØRVESTRENNENE ➌ Komplekst
Hvis det er optimale snøforhold, er det mulig å kjøre renner mot sør ned i Reindalen. Disse er 35–45 grader.

Finn flere toppturer du kan gå i Lyngen og Lyngsalpene her