OPP: Fra Kajoneset går ruta opp til venstre for en markert steinur og opp mot gryta under toppen. Følg ryggen til høyre (nordøst) i gryta og gå så mot toppunktet der man runder toppen mot sør.

NED: Den vanligste nedkjøringa følger samme rute som oppstigningen. I gryta under toppen er helningen omtrent 30 grader bratt. Nedkjøringen ender helt nede i fjæresteinene.

Det er mulig å ta mange forskjellige linjer ned mot øst og nordøst med forskjellig bratthet.