Ei magisk kjensle er det å stå her omgitt av brear og bratte fjell med bulder og brak frå hengebreane. Hurrungane har truleg namnet sitt av den grunn. Hurr, som tyder bråk og leven.

Tilkomst/parkering: Det finst fleire måtar å kome seg til Styggedals- og Gjertvassbreen på. Her har vi med dei to mest nærliggjande rutene og alternativa frå Turtagrø.