Når det heile også vert bunde saman av ein flott rygg, er det eit område som representerer godt kva skikøyring i Hurrungane kan romme.

Hurrungane