Varsom.no gikk i forkant av årets vintersesong i gang med en nasjonal dugnad som oppfordret folk til å bidra til å bedre skredvarslingen i Norge. I den sammenheng lanserte Varsom og Fri Flyt en kampanje for å få flere til å bidra med observasjoner på http://www.regobs.no

Alle som registrerte seg som brukere av tjenesten og sendte inn ti eller flere observasjoner i løpet av konkurranseperioden, som var over 15. mai, var med i trekningen av fete premier fra blant annet Northern Playground, Oslo Sportslager, SGN skis, Houdini, Midnight Sun Mountain Guides, VPG, Arva, BCA og Fri Flyt.

Annonse

Les også: Premie for skredobservasjoner 

– I løpet av vinteren har vi fått inn 4073 frivillige observasjoner fra til sammen 1047 personer, og det er vesentlig mer enn i fjor da vi fikk inn mellom 800 og 1000 slike frivillige rapporter. Antallet frivillige observasjoner i år utgjør cirka en fjerdedel av alle observasjonene vi har registrert denne sesongen. Resten av observasjonene er kommet inn fra profesjonelle, lønnede observatører, sier Marit Svarstad Andresen, som jobber med skredvarsling i Norges Vassdrags- og Energidirektorat. 

Observasjonene som er kommet inn varierer fra enkle bilder eller beskrivelser til svært utfyllende. Da konkurranseperioden var over, var det 116 personer som hadde bidratt med minst 10 observasjoner i løpet av vinteren, og som var med i trekningen. 

– Det er viktig for oss at flest mulig bidrar med observasjoner, slik at skredvarslingen blir bedre. Derfor er det veldig gledelig at vi har fått mange flere registrerte brukere og at så mange flere har meldt inn observasjoner, sier Andresen.

Saken fortsetter under

Marit Svarstad Andresen - Foto Privat 1200
Marit Svarstad Andresen i NVE har vært med på kampanjen for å få flere frivillige til å melde inn skredhendelser, som har fått inn mer enn fire ganger så mange som i fjor.

Marit Svarstad Andresen i NVE har vært med på kampanjen for å få flere frivillige til å melde inn skredhendelser, som har fått inn mer enn fire ganger så mange som i fjor. 

Mer åpenhet og erfaringsutveksling
I tillegg til kampanjen for å få flere til å registrere observasjoner har Varsom, Center for Avalanche Research and Education (CARE) og Fri Flyt arrangert en omfattende skredkveldturné i vinter. Skredeksperter og andre som jobber med skred og skredvarsling i Norge reiste landet rundt og snakket om skred, turplanlegging og skredvarsling i samarbeid med lokale aktører og organisasjoner. Totalt har 6660 personer deltatt på skredkveldene i løpet av sesongen. 

Les også: 400 på skredkveld på Voss  

Saken fortsetter under

Skredkveld Voss 2018 - Foto: Arrangøren 1200x800
Skredkvelden på Voss trakk over 400. Foto: Arrangøren

Skredkvelden på Voss trakk over 400. Foto: Arrangøren

Formålet med kampanjen og skredkveldturnéen er å skape større bevissthet rundt ferdsel i brattere vinterfjell og på den måten unngå skredrelaterte dødsfall. Større åpenhet rundt skredhendelser er et viktig virkemiddel for å øke bevisstheten, og det mener Andresen de har lykkes med. 

– Kampanjen har bidratt til at flere har fått lære mer om bruk av skredvarselet i turplanleggingen, samt at vi har senket terskelen for å sende inn observasjoner i regObs. Når flere deler sine erfaringer blir det mer læring. Det er viktig, sier Andresen. 

Hun håper at arbeidet rundt skredvarsling og åpenhet blir videreført også neste vinter.

Flere registrerte skred
Andresen understreker også at selv om statistikken viser en stor økning i antall registrerte skred og skredhendelser, er det ikke grunnlag for å si at det er noen økning i andelen av de som ferdes i vinterfjellet som utløser skred. 

– Det vi helt sikkert kan si, er at det er større åpenhet om skred, og at folk i større grad tør å melde inn hendelser. De siste årene har det vært en eksplosiv økning i toppturing i Norge, men vi kan ikke se at det er noen større andel av de som går på toppturer som løser ut skred, sier hun. 

Les også: Voldsom økning i meldte skredhendelser