For bratt og krevende elvepadling kreves flytevest med plass til utstyr, system for taueline og forsterkninger på de rette plassene. Samtidig er bevegelsesfrihet og komfort – i prioritert rekkefølge – viktig for å prestere maksimalt i vanskelige stryk. Kunsten er å kombinere kravene til store og plasskrevende detaljer med god bevegelsesfrihet. 

Vi har testet fire av de mest populære flytevestene for bratt elvepadling. Alle tilfredsstiller elvesports-kravene til US Coast Guard (USA) eller ISO (Europa) med god margin. Alle har sikkerhetsbelte med spenne på siden, oppdrift/ flyteevne som overgår kravene, og alle har minst ei stor lomme.