Det blir stadig vanligere å bruke lette toppturbindinger i kombinasjon med frikjøring, kraftige støvler og brede ski. Men holder egentlig bindingene til det formålet? En ny generasjon kraftige techbindinger lover løsning på dette. 

I motbakken er fordelen at det er lett, at bøyepunktet fint plassert under tåa og at du slipper å løfte med deg hælbindingen. Men også nedover oppdaget folk utover 2000-tallet at tech-systemet fungerer bra. Styrken er at tåa sitter i en veldig stabil posisjon, du er relativt lavt over skia. En svakhet er at hælen på støvelen henger på de to pinnene bak, slik at det er muligheter for slark og vridning.