Hvilke kvaliteter legges til grunn når man vurderer klatretau? Umiddelbare momenter vi kommer på er; Slitestyrke, elastikk, tykkelse, lengde, pris, strømpe- kvalitet, tyngde og taktilitet.

LES OGSÅ: Stor buldring i Småbakkan

Slitestyrke er det utfordrende å vurdere på en god måte. Tauet må brukes intenst i lengre tid, og med mange tau til testing er det en vanskelig oppgave i praksis. Dessuten vil presisjonsnivået bli for dårlig. For å få et resultat man kan støtte seg til, må tauene testes på lab med et vitenskapelig oppsett, helst med mange prøver av hvert tau og statistisk behandling av data i etterkant.