Genierklærte Dave Weagle står bak flere av terrengsyklingens viktigste nyvinninger de siste årene. Mest kjent er han for multilink-opphenget DW-link. På sitt eget merke Evil har Weagle valgt en opphengsløsning med kun ett svingpunkt mellom frontramme og bakhjul. Til gjengjeld plasserer Delta-opphenget flere ledd mellom bakrammen og selve demperenheten. Alt for å lure bakdemperen til å dempe bakhjulets bevegelse akkurat slik Dave Weagle mener den bør dempes. Delta - står forresten spøkefullt for Dave’s Ekstra Legitimate Travel Apparatus - ser komplekst ut, men det viktigste er at det fungerer. Etter få meter på sti er vi overbevist. Evil viser at bakhjulsoppheng med stive stag mellom front- og bakramme kan gi fabelaktige egenskaper. Med 30% sig i bakdemperen fra start sitter vi dypt i sykkelen. Tråkket er likevel kontant og gir inntrykk av at vi spenner fra mot fast grunn med pedalene. Bakhjulet glir over røttene uten rykk i pedalene eller nøkking i sykkelen. Grepet er enormt. Evil The Wreckoning er en stor sykkel. Den har masse dempervandring og vanvittig kraftige karbonrør. Styrerøret er nærmere 10 centimeter bredt. Vår large sykkel kommer også med senkepinne med 170 mm vandring. Egentlig en bra ting, men laveste setehøyde med oppsettet er 78 cm fra krankaksling til seteflate. Litt i overkant for våre testere. Vær obs. Etter å ha beveget oss over røtter og steiner på flatene dukker den første nedkjøringen opp. Vanligvis legger vi oss bakpå ned her, men på The Wreckoning følte vi oss trygge nok til å stå i angrepsposisjon og lete etter hoppmuligheter midt i det bratteste partiet. Trygghetsfølelsen er helt rå. Noe kommer fra den høye fronten - nesten tre cm høyere enn andre i testen, men det meste skyldes demperegenskapene og sykkelens geometri forøvrig. Evil The Wreckoning er kanskje litt baskete å få med opp høye kanter, men heller terrenget nedover er ingen renne for bratt, ingen kant for høy. Den lange, brutale sykkelen gir superkrefter i høy fart. Sykkelen er komfortabel på bakhjulet og liker seg godt i lufta, uten å bunne i harde landinger. Evil The Wreckoning er helt klart en dårlig innflytelse på oss. Den lurer oss til stadig å oppsøke grovere og grovere terreng. Likevel sluker den alt og gir oss lyst på mer. Lever du for nedkjøringene, og ønsker et effektivt tråkk opp igjen, får du en fryktløs utformaskin i Evil The Wreckoning.  DELTA: Leddene mellom bakramme og demper er finjustert for å gi The Wreckoning akkurat den fjærraten Weagle mener den bør ha. Det funker! Legg merke til den integrerte kjedeføreren. Foto: Kristoffer Kippernes MASSIVT: Styrerøret på The Wreckoning er ikke bare supertjukt, det er også noen cm høyere enn på andre tilsvarende sykler. Foto: Kristoffer Kippernes GOD GAFFEL: Lyric-gaffelen er laget for hardkjør, akkurat slik som resten av The Wreckoning.  Foto: Kristoffer Kippernes