days of my youth og ski. Nyheter og artikler fra Fri Flyt om days of my youth