Vi er stolte av allemannsretten. Men allemannsretten har også en paragraf om ferdselskultur - en allemannsplikt. Og her skal vi koste på oss å sitere fra Friluftsloven:

«§11. Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»