Offisielt har Stadt-naturen, som innbefatter det populære surfeområdet på Hoddevika, status som stor verdi, etter en rapport fra 2005.

Da et nytt konsulentselskap så på naturen nesten 10 år etter, ble den derimot kraftig nedgradert.

Annonse

Det skriver NRK torsdag formiddag. Rapporten fra konsulentselskapet ble lagt til grunn da NVE til slutt ga konsesjon for bygging av vindkraftverk i området.

Den opprinnelige rapporten ga tydelig beskjed om at naturen på Stadt er truet. I området hvor det skulle bli bygd vindkraft fantes to truede naturtyper: Terrengdekkende myr, og kystlynghei.

Det gjorde at Fylkesmannen og Miljødirektoratet gikk mot utbyggingen av vindkraft. Stadt er kjent for å være et av Norges fineste surfeområder, med Hoddevika som sentrum.

Ifølge NRK ble den nye rapporten utarbeidet etter en dagsbefaring. Der ble det konkludert med at naturen var såpass skadet fra tidligere inngrep, at den nå hadde begrenset verdi. Fylkesmannen advarte NVE mot det han mener er faktafeil i rapporten, men føler seg ikke hørt av NVE. 

– Vi regnet med at når vi gjorde NVE oppmerksom på feilene, så ville den uriktige rapporten bli lagt bort, sier seniorrådgiver i miljøsaker hos Fylkesmannen, Tore Larsen til NRK. 

Utbyggingen av vindkraftverk på Stadt er nå i gang, og Fylkesmannen ble derfor ikke hørt.

NVE hevder på sin side at de har tatt hensyn til alle rapporter og innspill i høringsuttalelsen da de tok en avgjørelse i 2013.