OVERKROPPEN: I rak motsetning til en snowboarder, skal surferens korsrygg være svai og brystet frem.

Dette gjør at kroppens akse lettere vris, om det skal være opp, ned eller fra side til side. En surfer skifter retning ofte og mye, samtidig som bevegelsesretningen er mer tredimensjonal enn på ski og brett.