Selv om gradestokken stadig kryper seg lenger inn i den røde sonen, og surfere i norske farvann er velsignet med den tempererende Golfstrømmen, er surfere i Norge fortsatt nødt til å forholde seg til relativt lave vanntemperaturer. Det finnes unntak der bølgene ruller mens temperaturen viser 20+, men det tilhører unntakene. Selv for surfere på Østlandet må vi ofte vente til juli før temperaturen drar seg opp mot 15 grader. Den sagnomsuste Norskerenna sørger nemlig for stadig påfyll av frisk, sjøvann fra dypet. 

Vestlandet og Nord-Norge er stort sett temperert året rundt, og de fleste vil ha behov for å dekke seg til med mer enn bare våtdrakt. Det er ikke uvanlig at vanntemperaturen på Jæren finner det for godt å droppe ned mot 10-12 grader, selv midt på sommeren.