Posisjonen du får når du surfer kommer som konsekvens av popup-en du hadde. Treffer du godt på hvordan du reiser deg, så kommer du deg også raskere og letere i en god posisjon. 

En surfer har et helt annet bevegelsesmønster enn de fleste andre sporter. Derfor er også grunnposisjonen en helt annen.