Tech-systemet gir stor vektbesparelse i forhold til rammebindinger og mange har vært godt fornøyd med allroundbindingene, som veier 6-800 gram. Disse er laget med tanke på at de også skal brukes til heisbasert kjøring og har etter hvert fått ISO-godkjent utløserfunksjon - les mer om utløserfunksjon her! Såkalt framovertrykk gjør at bakbindingen kan bevege seg noe og har en lik posisjon i forhold til støvelen når skien bøyes. 

Samtidig er det kjempestor vektforskjell mellom allroundbindinger og konkurransebindinger, som kan veie ned mot 100 gram og mindre. For med lette ski og støvler er det naturlig å orientere seg i den retningen. Men da mister de noe brukervennlighet i form av skistopper og hælløftere med flere høyder, og sikkerhet, ved at bindingen mangler justerbar utløsning eller framovertrykk. 

Annonse

Dermed har vi fått en spennende mellomklasse, med mye av funksjonaliteten til allroundbindingene med lavere vekt. Et logisk valg for deg som ser på ski ned mot 1000 gram og tilsvarende støvler, og som først om fremst bruker utstyret til topptur, ikke heisbasert kjøring. 

Alle bindingene i vår test har skistopper. Fire av fem bindinger har justerbar utløsning og tre av fem har framovertrykk, ved at bakbindingen kan bevege seg noe. Framovertrykket gjør at bindingen kan monteres slik at bindingshuset (i større eller mindre grad) er helt inntil støvelhælen, noe som kan forbedre den sideveis stabiliteten. Alle bindingene i testen har en del bevegelse i bakbindingen, som gjør at mye av kreftene virker gjennom den stive forbindingen.

Bindingene er testet grundig både til tur og heisbasert kjøring. Vi forsøkte å få relativt like ski, men opplevde likevel forskjellen mellom skiene som for store til at vi kan si noe sikkert om bindingens innvirkning på kjøreopplevelsen. Dermed ble dette først om fremst en test som avdekket forskjeller i brukervennlighet. 

Under den tekniske testen målte vi høyde over skien foran og bak i kjøremodus. Dette har betydning for vinkelen på skosålen – «ramp angle» som amerikaneren kaller det. Bratt vinkel hvor hælen er høyere enn tåa kan gi mer aggressiv og kjøreretta posisjon, men også tvinge deg til å kompensere ved å senke rumpa og havne bakpå. Derfor tror vi en flat posisjon er best på toppturski. Hvor bratt vinkelen er kommer fram av målingene. Vi gjorde også vurderinger av sideveis stivhet. Vi veide bindingene med skruer. I parentes har vi oppgitt vekten uten skistoppere.

MÅLING: Erlend Sande (nærmest kamera) og Endre Hals måler og registrerer informasjon om ATK Crest. Foto: Tore Meirik

Høyde

Forskjellen på hvor høy hælbindingen er i forhold til frambindingen avgjør hvilken vinkel skosålen får under kjøring - dette kalles ramp angle på engelsk. Den varierer etter størrelsen på støvelen (jo kortere støvel jo større vinkel) og hvordan støvelen er konstruert.

Jo flatere man står, jo mer aggressivt siene oppføre seg, fordi en flat vinkel tvinger kjøreren til å stå mer frampå og over skiene. Med aggressivt menes at framskia tar mer og hardere tak tidligere for å skjære svingen. På hardt underlag er dette en fordel, men på mykere snø kan det gjøre at skia dykker og svingen stopper opp.

Slik velger du riktig topptursekk

For topptur vil moderat vinkel være best for de fleste, da vil utstyret takle variasjon i snøforhold og kjørestil best. I denne testen har vi målt høydeforskjellen mellom fram- og bakbinding for å gi et inntrykk av hvor framoverlent posisjon bindingen gir. Bakbindingen er alltid høyere enn frambindingen, og jo høyere den er bak i forhold til fram, jo mindre aggressiv kjøreposisjon vil man få.

Trykk her for mer om topptur!

Tre kategorier

Techbindinger kan grovt deles inn i tre kategorier, basert på vekt som igjen henger sammen med funksjon og egenskaper:

RACE: Ultralette bindinger uten stopper og med i beste fall begrenset utløsing. Vekt mellom 80 og 200 gram. Egnet for raske toppturer med veldig lette støvler og ski. 

LETTE TOPPTURBINDINGER: Bindinger med varierende grad av funksjoner som utløser, skistopper og framovertrykk kombinert med lav vekt. Veier mellom 250 og 500 gram, og det er slike bindinger vi har testet her.

ALLSIDIGE TOPPTURBINDINGER: Disse er tyngre, men fortsatt betydelig lettere enn vanlige alpinbindinger og rammebindinger. Veier mellom 500 og 900 gram og har vanligvis de fleste funksjoner som en vanlig alpinbinding – i lettvektsversjon. Passer også for kjøring i skiheis.