TEKNISK

Britiske Rab er et sterkt merkenavn innen klatring, og særlig på grunn av sine isolasjonsprodukter.