Isøksen brukes til å forsere bratt lende med is og stein på vei til eller fra fin skikjøring, til å stoppe utgliding under kjøring og ellers på turen, og som sikring og spaserstokk i bratt snø. Øksa brukes også til å hogge trinn, og til å skyfle snø og fjerne is for å lage plattform å stå på eller sette sikringer. Isøkser kan også brukes som snøanker, gjerne i kombinasjon med ski.

Skal du primært bruke isøks til skikjøring og tinderangling vil en isøks på rundt 50 centimeter passe de aller fleste. Lengre økser er godt egnet som spaserstokk og vil gi tillitsvekkende plasseringer i dyp snø. Samtidig vil økt lengde bety økt vekt, og presisjonen blir dårligere. 

Lange økser krever også høyere løft for flytting ved gåing i bratt lende, og lang øks kan også være risikabelt å ha på sekken under skikjøringen. Vi kan dele isøkser inn i kategori etter bruk; Turøkser, alpinklatreøks, isklatreøks og miksklaterøks.